Opleiden op maat

Contentbibliotheek, hergebruik en beproefde 'formats' verlagen kosten
Spot On Learning heeft kant en klare online opleidingsprogramma's die aansluiten bij pratijksituaties in het internationaal zaken doen. Ondernemingen kunnen deze aanvullen en laten aanpassen om te zorgen dat ze aansluiten bij eigen business doelen. Door te putten uit onze content bibliotheek, door hergebruik en het inzetten van beproefde formats werken we efficiënt en blijven de kosten relatief laag.

Hoe leveren we maatwerk tegen de laagst mogelijke kosten?

Spot On Learning werkt met een netwerk van gespecialiseerde partners en medewerkers. De expertise en infrastructuur van onze partners staan ter beschikking van internationale ondernemingen die maatwerk vragen in online en 'blended' opleiden. Verder maken we bij maatwerk gebruik van:

  • Een uitgebreide bibliotheek van leermaterialen over onderwerpen die internationale ondernemers aangaan
  • Een groot aantal beproefde 'formats' om te leren. Formats zijn vaste combinaties van inhoud in verschillende vormen (tekst, beeld, video en zo verder), vragen en toetsmethodes. Spot On Learning verfijnt de methodes steeds verder en breidt deze uit waar de technologische mogelijkheden zich ontwikkelen (en dit is voortdurend het geval)
  • Een netwerk van deskundigen die over een keur aan onderwerpen snel online leerprogramma's kunnen maken en op effectiviteit toetsen
  • Technologische infrastructuur van partners wordt voor grotere aantallen mensen in wereldwijde markten ontwikkeld. De infrastructuur wordt steeds verder verfijnd en verbeterd, de kosten per gebruiker blijven laag. Spot On Learning zorgt voor integratie, goede werking en waar nodig support.

Aansluiting bij zakelijke doelen

De inhoud, het programma en de infrastructuur staan ten dienste van wat de opdrachtgever voor zijn 'studenten' wil bereiken. Het gaat erom dat het leren binnen de organisatie bijdraagt aan het behalen van zakelijke doelen. Soms is maatwerk nodig. Spot On Learning is een no-nonsense bedrijf, wij helpen onze opdrachtgevers om noodzakelijke kosten/baten afwegingen te maken. Online leren maakt het mogelijk om veel informatie te verzamelen over de resultaten dus niet alleen de plannen en initiële investering worden geëvalueerd maar ook de resultaten in de praktijk.

Verschillende soorten maatwerk

Maatwerk kan op verschillende manieren. Bestaande Spot On Learning programma's kunnen worden aangepast of uitgebreid. Aan English Central kunnen video's worden toegevoegd die aansluiten bij de praktijk. Het is ook mogelijk om onderwerpen of complete programma's toe te voegen. Opdrachtgevers laten ons vaak zien welke opleidingen worden gebruikt, veelal zijn dat intern ontwikkelde opleidingen. Samen bekijken we hoe die kunnen worden omgezet naar de methodieken van Spot On Learning. Opleidingen worden zo bijvoorbeeld online en adaptief. Maatwerk kan ook betekenen dat opdrachtgevers een eigen 'academy', in de eigen stijl willen, dan gaat het dus meer over uiterlijke zaken, stijl en toon. Ook kunnen koppelingen gemaakt worden met eigen back-office systemen, websites, learning management systemen (LMS) of intranetten.

Opdrachtgevers en partners

Spot On Learning
Kleine-Gartmanplantsoen 10
1017 RR Amsterdam

020 308 00 41
info@spotonlearning.nl

Vragen over Spot On Learning of wil je een afspraak maken? Neem dan graag contact met ons op.

Adres en team info
Spot On Learning bv © 2015. Alle rechten voorbehouden.