Engine Room Communication in English (video)

Uit de Spot On Maritime English serie
Spot On Learning ontwikkelt met het Groningse NTTA een serie video's die op EnglishCentral zullen worden gebruikt om het technisch Engels van zeevarenden en andere professionals in de maritieme sector te versterken. De Engine Room English Communication course is beschikbaar in het najaar van 2016. Om een indruk te geven hierna een voorbeeld van een video over de engine room die nu al in Maritime English courses op EnglishCentral wordt gebruikt.

Samenwerking NTTA en Spot On Learning

NTTA is een professionele opleidingsacademie voor professionals in de maritieme sector. De academie is gevestigd in Groningen en door het Nederlandse Ministerie van OC&W erkend als vakschool voor de scheepvaart. NTTA heeft een ruim aanbod van cursussen, waaronder Engine-room Resource Management (ERM). Ook worden opleidingen gericht op de KOAS-bevoegdheid en de vaarbevoegdheid als Werktuigkundige Alle Schepen geboden. Spot On Learning en NTTA werken samen aan een serie video's waarin het technisch Engels dat belangrijk is aan boord en in de communicatie over technische zaken tussen zeevarenden en betrokkenen aan de wal wordt behandeld. De cursus is een reactie op vragen uit de markt van verschillende internationale spelers in de maritieme sector.

Voorbeeld 'engine room video'

Hierna een voorbeeld van een video die nu al gebruikt wordt in maritime English courses van Spot On Learning. Met de video's die worden gebruikt op het EnglishCentral platform wordt gewerkt aan een specifiek idioom. Belangrijk is dat ook aan de uitspraak wordt gewerkt. De inhoud van de video's is zeer praktisch van aard. Leren op EnglishCentral zorgt voor meetbare vooruitgang. De participanten aan de cursussen leren zelfstandig online en worden waar nodig bijgestaan door online coaches. NTTA zal de cursus ook gaan combineren met bestaande praktijkopleidingen.

 

 

Meer informatie

Meer informatie over de Engine Room English Communication courses is te verkrijgen bij:

Opdrachtgevers en partners

Spot On Learning
Kleine-Gartmanplantsoen 10
1017 RR Amsterdam

020 308 00 41
info@spotonlearning.nl

Vragen over Spot On Learning of wil je een afspraak maken? Neem dan graag contact met ons op.

Adres en team info
Spot On Learning bv © 2015. Alle rechten voorbehouden.