Privacy verklaring

Spot On Learning (SOL) gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Als u via een werkgever of opdrachtgever deelneemt aan een cursus van SOL kunnen rapportages met werkgever/opdrachtgever worden gedeeld. In navolgende privacy verklaring leggen we uit hoe we omgaan met uw privacy.

Wij respecteren uw privacy

Spot On Learning (SOL) respecteert de privacy van haar website bezoekers en zal alle persoonlijke gegevens, antwoorden en resultaten, ontvangen via haar website, vertrouwelijk behandelen. 

Rapporten en analyses

De ontvangen data kunnen gebruikt worden door SOL voor het maken van individuele rapporten voor gebruikers en/of voor verdere analyses. 

Direct betrokken derden

Verstrekte gegevens en daarop gebaseerde rapportages kunnen gebruikt worden om met uw medeweten direct betrokken derden te informeren over voortgang en resultaten. Een voorbeeld van een direct betrokken derde is bijvoorbeeld een huidige of beoogde werkgever of opdrachtgever die betaalt om een werknemer of opdrachtnemer via SOL te laten leren. 

Geanonimiseerde rapportages

In het geval er rapportages worden gedeeld met anderen dan bedoelde direct betrokken derden gebeurt dit op basis van anonimiteit, de gerapporteerde gegevens zullen niet te herleiden zijn tot individuele gebruikers.

Uw data inzien, wijzigen, verwijderen

SOL zal nooit uw gegevens aan andere derden verkopen of verstrekken. Op grond van de Nederlandse Wetgeving kunt u een verzoek indienen om uw persoonlijke gegevens in te zien en kunt u verzoeken gegevens te wijzigen of verwijderen. SOL is aan te merken als verantwoordelijke partij voor het bewerken en gebruik van uw persoonlijke data. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met : info[at]spotonlearning.nl of benader ons via het online formulier

Geregistreerde gebruikers

Als u zich registreert als gebruiker van een SOL website gaat u er uitdrukkelijk ermee akkoord dat door u verstrekte gegevens als voornaam, naam, adres, e-mailadres, geslacht, woonplaats en nationaliteit in de database van SOL worden opgeslagen. Als u deelneemt aan een online opleiding, leer- of testmethode van SOL geldt dit ook voor de door u gegeven input (bijv. antwoorden op vragen) en behaalde resultaten.

U gaat er mee akkoord dat antwoorden en resultaten gebruikt worden voor het opstellen van rapportages die online met u worden gedeeld en eventueel met direct betrokken partijen zoals hiervoor genoemd en/of dat deze rapportages per email worden toegezonden aan een door u opgegeven e-mail adres of aan een e-mail adres van een met uw medeweten betrokken derde partij (als hiervoor bedoeld).

Lees ook…

Algemene voorwaarden Spot On Learning BV

Hierna de algemene voorwaarden van Spot On Learning BV

Opdrachtgevers en partners

Spot On Learning
Kleine-Gartmanplantsoen 10
1017 RR Amsterdam

020 308 00 41
info@spotonlearning.nl

Vragen over Spot On Learning of wil je een afspraak maken? Neem dan graag contact met ons op.

Adres en team info
Spot On Learning bv © 2015. Alle rechten voorbehouden.