Maritime Communication

SMCP idioom en meetbare vooruitgang volgens CEFR standaard in 12 weken
In de maritieme sector is goede communicatie in het Engels letterlijk van levensbelang. Spot On Maritime Learning helpt professionals in scheepvaart en maritieme sector meetbaar beter Engels spreken en verstaan. Videomateriaal opgenomen aan boord van schepen en in havens helpt zeelieden en andere medewerkers om het Engels te spreken dat nodig is in de maritieme wereld. In de video's zijn bijvoorbeeld woorden uit de SMCP woordenlijst van het IMO verwerkt.

Veiliger en efficiënter werken in de maritieme sector

Spot On Learning ontwikkelde een specifiek programma voor scheepvaart en de maritieme sector in het algemeen. Doel is om te zorgen dat zeelieden en andere professionals in de branche gemakkelijker en beter met elkaar kunnen communiceren. Dit is belangrijk voor veiligheid maar zeker ook om kwaliteit te kunnen leveren in een dynamische, zeer competitieve omgeving.

Hoe het Spot On Maritime Learning programma werkt

  1. Deelnemers krijgen toegang tot hun my.spotonlearning.eu persoonlijke online leeromgeving.
  2. Ze plannen eerst een 'level test', om het niveau vast te stellen waarop iemand bij aanvang Engels spreekt, en maken kennis met online leren bij SOL. De test wordt afgenomen via Skype.
  3. Als het niveau lager is dan gewenst doorlopen deelnemers eerst een programma om het Engels in het algemeen te verbeteren, met vooral veel aandacht voor de uitspraak. Dit programma wordt doorlopen op het innovatieve videoplatform EnglishCentral. Het gewenste niveau verschilt per bedrijf en vooral per functie. Aan officieren worden bijvoorbeeld hogere eisen gesteld.
  4. De voortgang wordt gemeten. Na een eerste blok van 2 maanden is vaak al meetbare vooruitgang geboekt.
  5. Als een deelnemer in het algemeen op een goed niveau zit volgt een volgend blok van 2 maanden 'custom courses' waarin vooral ook gewerkt wordt aan het specifieke idioom dat belangrijk is in de sector. Als uitgangspunt voor alle videocourses die Spot On Learning zelf ontwikkelt en samenstelt is de internationaal bekende SMCP lijst genomen, die is samengesteld door de internationale VN-organisatie voor de maritieme sector IMO.
  6. Spot On Learning zorgt voor voortgangscoaching, inhoudelijke support door taalcoaches en waar nodig technisch support.
  7. Verder kunnen werkgevers en opdrachtgevers toegang krijgen tot alle gegevens van 'hun' medewerkers zodat ze zichthouden op voortgang, resultaten en in het algemeen op het gewenste niveau. Vaak is het de HR-afdeling, de kwaliteitsafdeling of de crewing agent die blij is met deze gegevens.

Uitspraak verbeteren

Spot On Learning kan mede dankzij het innovatieve werk van EnglishCentral (gefinancierd door Google Ventures en in meer dan 100 landen actief) vooral heel veel verbeteren aan de uitspraak van deelnemers. Zoals bekend zijn zeelieden afkomstig uit een groot aantal nogal verschillende landen, zoals bijvoorbeeld de Filipijnen, Indonesië, India en andere Aziatische landen, Rusland, Oost-Europese landen, de Baltische Staten, Scandinavië, Zuid-Europese landen en deze lijst is nog niet compleet. Per land verschilt het niveau van Engels erg maar vooral verschillen de accenten erg. Hier is veel aan te verbeteren en zeker in het begin kan de vooruitgang met de juiste online werkwijze enorm veel sneller dan voorheen, tegen lagere kosten.

Specifiek idioom met SMCP als basis

Om veilig te kunnen werken en kwaliteit te leveren aan veeleisende klanten met bemanning en medewerkers uit heel veel verschillende landen is goede communicatie in het Engels van groot belang. De maritieme organisatie van de Verenigde Naties IMO heeft een lijst samengesteld van woorden en zinnen die alle mensen die werkzaam in de maritieme sector eigenlijk moeten kennen. Dit is de zogenaamde SMCP lijst. Spot On Learning heeft deze lijst als uitgangspunt genomen voor videoproducties en daarop gebaseerde Spot On Maritime Learning courses. Bekijk hier een introductievideo van het onderdeel Cargo & Cargo Handling of bekijk deze voorbeeldvideo uit dat programma.

Gemak + plezier + coaching op maat

Rederijen en andere werkgevers en opdrachtgevers in de maritieme sector willen graag dat medewerkers goed Engels spreken en een eenmaal behaald niveau vasthouden, of soms zelf nog wat verbeteren in de loop van de tijd. De medewerkers moeten een inspanning leveren maar er wordt al veel van ze gevraagd. De Spot On Maritime Learning courses zijn zo ingericht dat professionals ze makkelijk kunnen doorlopen op een tijd en plaats die voor hun uitkomt. De drempels blijken in de praktijk laag. Veel deelnemers geven zelfs aan het leren met behulp van video's leuk te vinden. Heel belangrijk is om de voortgang steeds te blijven volgen en om precies op maat support te bieden. Spot On Learning heeft hiermee inmiddels ruime ervaring opgedaan en blijft leren over hoe dit in de praktijk het best kan worden aangepakt.

De 80/20 regel en leerpaden op maat

Tot nu toe blijken veel medewerkers met een relatief beperkte hoeveelheid online support op maat prima door de Spot On Maritime Learning courses heen te komen en daarbij meetbaar vooruitgang te boeken. Blokken van twee maanden werken goed, veel deelnemers behalen de verwachte resultaten. Dit is bij een grote meerderheid, zeg 80% het geval. Een minderheid vraagt meer aandacht. Daarvoor zijn door Spot On Learning inmiddels gerichte leerpaden ontwikkeld. Als bepaalde hobbels zich voordoen weten we inmiddels hoe taalcoaches ze hier overheen moeten helpen. Er is inmiddels ook een netwerk van leraren op diverse plaatsen in de wereld. Zij kunnen nog iets makkelijker vertrouwen wekken en de deelnemers met verschillende nationaliteiten ondersteunen.

Ervaringen uit de praktijk

Spot On Learning heeft het genoegen met innovatieve wereldspelers te werken. Ze zijn geïnteresseerd in de lagere kosten maar zeker ook in de kwaliteit en vooral de meetbare kant van de Spot On Maritime Learning programma's. Onze medewerkers delen graag wat we tot zover hebben geleerd. Een eerste case met ervaringen is inmiddels op de site gepubliceerd (zie de verwijzing naar de Seatrade case onder dit artikel). Die beschrijving uit de praktijk gaat over de Nederlandse rederij Seatrade.

 

 

Lees ook…

Scheepvaartbedrijf Seatrade helpt internationale medewerkers beter communiceren in het Engels

Seatrade is een Nederlands scheepvaartbedrijf dat over de hele wereld bemanningsleden werft. Goede communicatie door en tussen medewerkers aan boord en op kantoor is van het allergrootste belang. Met het Nederlandse Spot On Learning wordt nu e-learning ingezet om het niveau waarop mensen Engels begrijpen én spreken bedrijfsbreed te verhogen.

Kosten business English en maritime English

Spot On Learning zet het Amerikaanse platform EnglishCentral in om te zorgen dat mensen hun Engels snel verbeteren. Door innovatieve spraaktechnologie zijn de kosten om de uitspraak te verbeteren en te werken aan de 'fluency lager dan ooit. De progressie is bovendien meetbaar. Aanvullend kan SOL verschillende soorten tests leveren (waaronder testen op CEFR niveau) en aanvullende online taalcoaching en taallessen verzrogen, online en blended.

Introductievideo Cargo & Cargo Handling course

Aan de hand van 25 video's op EnglishCentral leren zeevarenden en andere werkers in de maritieme sector een specifiek Engels idioom. In deze serie video's zijn woorden en zinnen verwerkt die belangrijk zijn om te weten bij de communicatie in het Engels met iedereen die betrokken is bij het veilig en efficiënt laden en lossen van een schip in de haven. Ook wordt in enkele video's aandacht besteed aan de machinekamer, aan veiligheidsvoorzieningen aan boord en aan regels die volgens de ISPS worden gesteld aan schepen in havens.

Opdrachtgevers en partners

Spot On Learning
Kleine-Gartmanplantsoen 10
1017 RR Amsterdam

020 308 00 41
info@spotonlearning.nl

Vragen over Spot On Learning of wil je een afspraak maken? Neem dan graag contact met ons op.

Adres en team info
Spot On Learning bv © 2015. Alle rechten voorbehouden.