Scheepvaartbedrijf Seatrade helpt internationale medewerkers beter communiceren in het Engels

Meetbaar beter Engels leren tegen lagere kosten door inzet e-learning
Seatrade is een Nederlands scheepvaartbedrijf dat over de hele wereld bemanningsleden werft. Goede communicatie door en tussen medewerkers aan boord en op kantoor is van het allergrootste belang. Met het Nederlandse Spot On Learning wordt nu e-learning ingezet om het niveau waarop mensen Engels begrijpen én spreken bedrijfsbreed te verhogen.

Internationale medewerkers

Seatrade Shipmanagement BV beheert een vloot van meer dan 70 schepen zoals containerschepen, feeders en tankers. Bemanningsleden worden wereldwijd geworven in onder andere Italië, Roemenië, Rusland, de Filipijnen en ook in Nederland. De Seatrade medewerkers moeten voldoen aan hoge kwaliteitseisen die zijn vastgelegd in de eigen ‘Seatrade Standard’.

Crewing Manager Capt. Kor Wormmeester van Seatrade is een van de mensen die de regels van de Seatrade standard vertaalt naar de internationale praktijk. Dit gebeurt via het personeelsbeleid, specifiek bij de selectie van (internationale) crews. 

Structurele rol e-learning

Aanvullend op de vele ‘offline’ trainingen en cursussen heeft Seatrade besloten om e-learning een structurele rol te geven in opleidingen. Naast flexibiliteit en beduidend lagere kosten is een belangrijk voordeel dat meetbaar kan worden gemaakt wat van medewerkers wordt verwacht om te zorgen dat ze voldoen aan de 'Seatrade Standard'.

Spot On Learning

Het Nederlandse business learning bedrijf Spot On Learning BV biedt een interactief systeem aan die het mogelijk maakt om online Engels te leren en daarbij ook online te werken aan de uitspraak. Door inzet van online coaches en geavanceerde technologie, kan per cursist precies bepaald worden waar verbetering het meest dringend is. Eerst wordt het huidig niveau vastgesteld per deelnemer, vervolgens kan precies worden gevolgd hoe iedere deelnemer zich ontwikkelt tijdens het volgen van het online programma.

In 8 weken verbetering

Seatrade startte met Spot On Learning een traject om het Engels te verbeteren bij medewerkers wereldwijd: managementlevel op de schepen en stafmedewerkers aan de wal. Hierbij zijn deelnemers door middel van een Entry Test getoetst (via Skype) om vast te stellen wat het huidige niveau Engels is. Daarbij worden ook uitspraak en begrip gemeten en gewaardeerd volgens de Europese standaard CEFR. Aan de hand van de uitkomst zijn de bemanningsleden in een klas geplaatst die past bij het startniveau.

Deelnemers onder een bepaald testniveau zijn lokaal extra ondersteund door aan Spot On Learning gelieerde docenten.

De cursussen zijn in gemiddeld 8 weken doorlopen (per week is een inspanning van ongeveer een halve dag de richtlijn). De deelnemer kan zijn online studietijd zelf indelen. Ze kunnen leren via een pc of gebruik maken van apps voor tablets (IOS en Android).

Nieuwe manier van Engels leren

Het programma draait op het platform EnglishCentral, waar via video's - watch, learn & speak - en door de geavanceerde spraakherkenningstechnologie, Engels leren een interactieve dimensie krijgt. Specifieke woorden worden geoefend door deze op verschillende manieren te presenteren. (betekenis, herkenning en andere context). Daarnaast zijn samenvattende quizzen een onderdeel van het leerproces.

Online je uitspraak verbeteren zodat je aan boord werkelijk beter kan communiceren

Uniek aan het ingezette platform om online Engels te leren is dat de uitspraak van het Engels wordt geanalyseerd m.b.v. spraakherkenningssoftware. Deze vergelijkt de uitgesproken klanken met de wenselijke uitspraak. Deelnemers krijgen gerichte feedback over de manier waarop ze zich kunnen verbeteren en krijgen oefenmateriaal aangereikt met de klanken waar ze het meest mee worstelen. Dit is de belangrijkste innovatie. Online een taal leren kan al lang maar online aan je uitspraak werken en kunnen meten of je vooruitgaat is helemaal nieuw. Er is in de maritieme sector nog geen andere methode die zeevarenden op deze manier (en op dit kostenniveau) aan het Engels laat werken dat ze daadwerkelijk spreken in de praktijk. Tot nu toe in de scheepvaart ingezette taalcursussen en testen hadden het zo belangrijke element van uitspraak niet.

Coaching en rapportage

Deelnemers worden verder ondersteund door online coaches van Spot On Learning. Deze werken met de feedback en rapportages die het systeem automatisch genereert. De coaches kunnen ook luisteren naar hoe de deelnemers spreken. De coaches hebben contact met de deelnemers via email en eventueel skype, chat of My.SpotOnLearning.eu.

Meetbare vooruitgang, lagere kosten

Bij de deelnemers die de Level Up Test hebben gedaan is de vooruitgang volgens verwachting; zij stegen gemiddeld één CEFR niveau. In de afbeelding hiernaast een grafiek uit een van de Level Up Tests waaruit meetbare vooruitgang blijkt. De meeste vooruitgang is geboekt in de uitspraak. Deelnemers laten zich positief uit over het programma. Het leren aan de hand van video’s wordt ‘leuk’ gevonden, het systeem motiveert om aan duidelijke doelen te werken.

Het belang om gemotiveerd te blijven door in een 'virtuele' klas te werken en aangemoedigd te worden door een voortgangscoach van Spot On Learning, is zeker ook bevestigd.

De kosten per deelnemer zijn aanzienlijk lager dan alle eerder ingezette methoden om het Engels op niveau te brengen en daarnaast zijn de resultaten duidelijk meetbaar.

Volgende stappen

Wegens de goede resultaten wordt het project online Engels leren bij Seatrade momenteel opgeschaald. Er zijn steeds meer groepen Russen, Roemenen, Italianen en Nederlanders aan het werk volgens de gekozen aanpak. De doelstelling is dat alle medewerkers gedurende een periode van 2 jaar het leerprogramma doorlopen.

Daarnaast zal het middel breder worden ingezet en een rol gaan spelen bij het wervings- en aannamebeleid. De resultaten van tests, gemeten inzet en voortgang zullen worden opgenomen in de persoonlijke dossiers van de medewerkers, vastgelegd in het Seatrade loopbaanontwikkelingsysteem.

Samen met Spot On Learning wordt verder gewerkt aan de productie van video's met specifieke termen die veel gebruikt worden in scheepvaart, maar ook in transport en logistiek in het algemeen. (gebaseerd op SMCPBehalve aan taal zal op termijn meer aandacht worden besteed aan interculturele communicatie.

Meer weten?

Meer informatie over het project is te verkrijgen bij Spot On Learning. Willem Bierens de Haan en Eelco Kraefft vertellen graag meer over dit Seatrade project en andere vergelijkbare cases. Stuur e-mail via het formulier op de site of bel kantoor 020 30 800 41 direct met Willem (0650 521 356) of Andre (0653 326 499). 

Lees ook…

Business Engels leren voor gebruik in de praktijk

EnglishCentral is een platform waarop je online Engels leert en werkt aan je uitspraak. Je bekijkt op PC of table video's, spreekt en typt. Leren is zo laagdrempelig en kan overal, op ieder moment. Aan het begin van ieder traject wordt het niveau vastgesteld. Vervolgens wordt een programma op maat geboden en de voortgang steeds gemeten. Luister- en spreekvaardigheden, woordenschat en 'fluency' nemen meetbaar toe. Het leren kan zich toespitsen op praktijksituaties. De kosten zijn laag.

Voorbeeld EnglishCentral video

EnglishCentral video's hebben een speciale opmaak waardoor je de tekst goed kunt leren. Kijk bijvoorbeeld eens naar deze video met een speech van (wijlen) Steve Jobs.

Opdrachtgevers en partners

Spot On Learning
Kleine-Gartmanplantsoen 10
1017 RR Amsterdam

020 308 00 41
info@spotonlearning.nl

Vragen over Spot On Learning of wil je een afspraak maken? Neem dan graag contact met ons op.

Adres en team info
Spot On Learning bv © 2015. Alle rechten voorbehouden.